افزایش ۶ میلیون تنی تولید گندم در نتیجه استفاده از بذور اصلاح شده + فیلم
افزایش ۶ میلیون تنی تولید گندم در نتیجه استفاده از بذور اصلاح شده + فیلم
ما سال گذشته شاهد افزایش 6 میلیون تنی تولید گندم بودیم که یکی از عناصر تاثیرگذارش استفاده از بذر اصلاح شده بود.

همزمان با پنجاهمین سال تاسیس سازمان تات، پانزدهمین تور رسانه ای دانش بنیان با عنوان روز مزرعه و انتقال دانش فنی و ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقات غلات آبی (گندم و جو) رور نهم خرداد ۱۴۰۳ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر در کرج برگزار شد.

سید مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تات گفت: اگر بتوانیم بذور را متناسب اقلیم های مختلف اصلاح کنیم تحولی در میزان تولید می توانیم به وجود بیاوریم. در طول دو سه سال گذشته این اقدام تسریع شده است.

وی افزود: ما سال گذشته شاهد افزایش ۶ میلیون تنی تولید گندم بودیم که یکی از عناصر تاثیرگذارش استفاده از بذر اصلاح شده بود.

  • منبع خبر : کشاورز پلاس