جلوگیری از ورود پرتقال های مصری به اسپانیا
جلوگیری از ورود پرتقال های مصری به اسپانیا
اسپانیا از ورود پرتقال وارداتی از مصر به دلیل سطوح بالای باقیمانده حشره کش کلرپیریفوس جلوگیری و میوه های وارداتی را از بازار جمع آوری کرد.

سازمان هشدار سریع برای غذا و تغذیه اسپانیا (RASFF) از ورود پرتقال وارداتی از کشور مصر به دلیل سطوح بالای باقیمانده حشره کش کلرپیریفوس جلوگیری و میوه های وارداتی را از بازار جمع آوری کرد.

به گزارش خبر گیاه پزشکی ایران، این سازمان از مردم خواسته که به دلیل مقادیر زیاد این حشره کش، این میوه ها را مصرف نکنند.

این نهاد یک سیستم اطلاع رسانی است که توسط اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات در مورد خطرات شناسایی شده بین کشورهای عضو ایجاد شده و از واکنش سریع مقامات مسئول ایمنی غذایی در صورت بروز خطرات برای سلامت عمومی پشتیبانی می کند.

این نهاد خدمات شبانه‌روزی ارایه می‌ دهد تا اطمینان حاصل کند که اعلان‌های فوری درباره مواد غذایی دارای ریسک و زیان آور به طور جمعی دریافت و به آنها پاسخ داده می‌شود.

کلرپیریفوس یک حشره‌کش ارگانوفسفره است که در صورت مصرف می‌تواند مستقیماً بر سلامت انسان تأثیر بگذارد و چهار سال پیش توسط کمیسیون اروپا پس از اینکه این نهاد به این نتیجه رسید که خطرات بالقوه برای انسان دارد، ممنوع شد.

بنا بر اعلام سازمان RASFF مقدار ۰.۰۸۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم (ppm) از حشره‌کش در پرتقال ها یافت شد که حداکثر حد مجاز آن ۰.۰۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم (ppm) است.

پرتقال ها به دلیل شناسایی سریع به بازار اسپانیا وارد نشدند اما این نهاد به مردم توصیه کرد مراقب باشند و از مصرف پرتقال هایی که از مصر وارد شده است خودداری کنند.

طبق معمول، RASFF اطلاعات بیشتری در مورد نام تجاری پرتقال یا تأثیر احتمالی آنها در صورت مصرف ارائه نداد.

  • منبع خبر : freshfruitportal