افزایش جمعیت و خسارت موش ها به مزارع گندم و سیب زمینی اردبیل + فیلم
افزایش جمعیت و خسارت موش ها به مزارع گندم و سیب زمینی اردبیل + فیلم
این روزها آفت جوندگان موذی در مزارع گندم و سیب زمینی اردبیل افزایش یافته و خسارت زیادی به محصولات کشاورزان وارد کرده است.

این روزها آفت جوندگان موذی در مزارع گندم و سیب زمینی اردبیل افزایش یافته و خسارت زیادی به محصولات کشاورزان وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل این آفت در سطح شهر اردبیل به ویژه رودخانه ها هم مشاهده شده و موجب نگرانی شهروندان شده است.