اجرای طرح باندینگ درختان معابر شهر یزد با هدف محافظت در برابر عوامل آسیب زا
اجرای طرح باندینگ درختان معابر شهر یزد با هدف محافظت در برابر عوامل آسیب زا
این طرح با عنوان "باندینگ" با هدف محافظت از درختان در مقابل عوامل محیطی از جمله سرما، گرما و آفات و بیماری ها در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گرفته است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اتمام طرح محافظت از فضای سبز شهر یزد از عوامل آسیب زا و آفات بر روی تنه و ساقه اصلی درختان با استفاده از پودر کائولین و مواد افزودنی خبر داد.

محمد سعید کاشفی اظهار کرد: این طرح با عنوان “باندینگ” با هدف محافظت از درختان در مقابل عوامل محیطی از جمله سرما، گرما و آفات و بیماری ها در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی یزد و تنش‌های محیطی، درختان دچار آسیب‌هایی در پوست تنه می‌شوند که بر اثر این آسیب علاوه بر خسارتی که به تنه درختان وارد می شود، محل مناسبی را برای ورود آفات و عوامل بیماری زا درخت مهیا می کند.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تصریح کرد: مواد استفاده در عملیات باندینگ مشتمل بر قارچ کش، آفت کش و چسب گیاهی بی ضرر برای درختان و پودر کائولین است که برای مبارزه با آفات چوب خوار و پوست خوار و آفات خاکزی اجرایی می شود.

کاشفی با بیان این که رنگ ایجاد شده بر روی ساقه و تنه درختان از دو جهت قابل اهمیت است، بیان کرد: انتخاب رنگ سفید برای جلوگیری از جذب حرارت بالا بر ساقه درختان توصیه شده و همچنین یک نشان خاص برای کنترل و نظارت بر وضعیت درختان از سوی سازمان است که در سال جاری اجرایی شده است.

  • منبع خبر : شهرداری یزد