آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۶۵۰ هکتار شالیزار میاندورود
آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۶۵۰ هکتار شالیزار میاندورود
این پروژه با توزیع 65 هزار و 600 عدد تریکوکارت بین شالیکاران در روستاهای بادله، اسرم، سورک، بیشه سر (بخش مرکزی) و ماکران، سوربن، طبقده و ولوجا (بخش گهرباران) این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از آغاز رهاسازی مرحله دوم زنبور تریکوگراما در بیش از ۶۵۶ هکتار از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.

محمد باقر اسفندیاری از آغاز رهاسازی مرحله دوم زنبور تریکوگراما در بیش از ۶۵۶ هکتار از شالیزارهای این شهرستان میاندورود در سال زراعی امسال تاکنون خبر داد.

وی بیان کرد: برای توسعه و تولید محصولات سالم و ارگانیک، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سموم، با تلاش مروجین و کارشناسان این مدیریت، کنترل بیولوژیک نسل دوم کرم ساقه خوار بر نج با رهاسازی زنبور تریکوگراما از ۳۱ خرداد امسال در ۶۵۶ هکتار از شالیزارهای این شهرستان آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود افزود: این پروژه با توزیع ۶۵ هزار و ۶۰۰ عدد تریکوکارت بین شالیکاران در روستاهای بادله، اسرم، سورک، بیشه سر (بخش مرکزی) و ماکران، سوربن، طبقده و ولوجا (بخش گهرباران) این شهرستان انجام شد.

اسفندیاری با بیان اینکه مبارزه بیولوژیک بخشی از مبارزه تلفیقی است که به منظور حمایت از حشرات مفید و کاهش مصرف سموم شیمیایی تنها هنگامی که جمعمیت آفات از حد زیان اقتصادی بالاتر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد، اضافه کرد: زمان اجرای کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما در زمین های شالیزاری علیه آفت کرم ساقه خوار برنج از ۳۱ خرداد ماه تعیین شد.

وی در پایان گفت: رویکرد جهاد کشاورزی، مصرف بهینه سم و کود و کاهش آلاینده های زیست محیطی برای تولید محصول سالم است و مبارزه بیولوژیک با آفات به روش ارگانیک در کشاورزی،مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا است.

  • منبع خبر : سازمان جهاد کشاورزی مازندران