انجام ۱۴۸ مورد پایش واحدهای عرضه کننده سموم نباتی در بهشهر
انجام ۱۴۸ مورد پایش واحدهای عرضه کننده سموم نباتی در بهشهر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از 148 مورد پایش واحدهای عرضه کننده سموم نباتی در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از ۱۴۸ مورد پایش واحدهای عرضه کننده سموم نباتی در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

غلامرضا قنبری با بیان اینکه شهرستان بهشهر دارای ۵۶ فروشگاه مجاز فروشندگی سموم دفع آفات نباتی و داروخانه گیاهی فعال است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۸ مورد پایش فروشندگی های سموم نباتی و داروخانه های گیاهپزشکی این شهرستان برای حفظ حقوق کشاورزان و بهره برداران انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: هدف از بازرسی و پایش فروشگاه های عرضه سموم کشاورزی و داروخانه های گیاهی، مدیریت صحیح مصرف سموم و بررسی سموم موجود در فروشگاه های این شهرستان است.

قنبری خاطر نشان کرد: هرگونه تغییر در بسته بندی و دخل و تصرف در محتوا و برچسب سموم ممنوع بوده و درج تاریخ تولید و انقضا بر روی بسته بندی ضروری است.

  • منبع خبر : سازمان جهاد کشاورزی مازندران