معرفی رقم جدید گلرنگ علوفه‌ای دیم
معرفی رقم جدید گلرنگ علوفه‌ای دیم
با معرفی این رقم تعداد ارقام علوفه این موسسه برای اقلیم‌های مختلف در کشور به ۸ رقم افزایش یافت. رقم جدید قابلیت برداشت به صورت علوفه و همچنین دانه را دارد و درصد روغن آن ۳۰/۵ درصد است.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم از معرفی یک رقم جدید گلرنگ علوفه‌ای به نام بهرنگ برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور خبر داد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم گفت: در سال ۱۴۰۳ با تلاش محققان این مؤسسه در بخش علوفه، یک رقم جدید گلرنگ علوفه‌ای به نام بهرنگ برای کاشت در مناطق دیم سرد و معتدل سرد کشور معرفی شد.

روستایی افزود: از ویژگی‌های بارز رقم جدید علوفه می توان به پتانسیل عملکرد و کیفیت علوفه تر و خشک بالا، سازگاری زیاد، مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی و تنش‌های محیطی اشاره کرد. رقم جدید قابلیت برداشت به صورت علوفه و همچنین دانه را دارد و درصد روغن آن ۳۰/۵ درصد است.

روستایی اظهار داشت: با معرفی این رقم تعداد ارقام علوفه این موسسه برای اقلیم‌های مختلف در کشور به ۸ رقم افزایش یافت.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود باتوجه‌به پتانسیل رقم جدید مقدار تولید علوفه در کشور افزایش یابد.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

  • منبع خبر : موسسه تحقیقات کشاورزی دیم