پیش‌بینی تولید ۵/۵ الی ۶ میلیون تن گندم از دیم‌زارهای کشور / عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم
پیش‌بینی تولید ۵/۵ الی ۶ میلیون تن گندم از دیم‌زارهای کشور / عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم
علی‌رغم کاهش بارش در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و افزایش دمای بی‌سابقه نسبت به آمار بلندمدت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، به برکت اجرای پروژه ملی جهش تولید در دیمزارها و به‌کارگیری دانش فنی و بارش‌های خوب بهاره پیش‌بینی می‌شود که امسال بیش از ۵/۵ الی ۶ میلیون تن گندم از دیمزارهای کشور برداشت شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان شرقی گفت: امسال ۵/۵ الی ۶ میلیون تن گندم از دیم‌زارهای کشور تولید می‌شود.

روستایی اظهار داشت: علی‌رغم کاهش بارش در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و افزایش دمای بی‌سابقه نسبت به آمار بلندمدت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، به برکت اجرای پروژه ملی جهش تولید در دیمزارها و به‌کارگیری دانش فنی و بارش‌های خوب بهاره پیش‌بینی می‌شود که امسال بیش از ۵/۵ الی ۶ میلیون تن گندم از دیمزارهای کشور برداشت شود.

وی عوامل مؤثر در افزایش تولید گندم دیم را کاربرد کودهای پایه در زمان کاشت، رعایت عوامل به زراعی از قبیل تراکم بهینه، تاریخ کاشت به‌موقع، عمق کاشت مناسب، استفاده از ارقام جدید و بذر اصلاح شده و مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز عنوان کرد.

روستایی تغییر زمان مصرف کود اوره از بهار به پاییز (موقع کشت و با جایگذاری کود زیر بذر) را یکی از عوامل مهم پایداری و افزایش تولید گندم در دیمزارها برشمرد و افزود: در صورت تأمین ۴۰۰ هزار تن کود اوره و ۲۵۰ هزار تن کود فسفاته (سوپر فسفات تریپل) برای مصرف پاییزه پروژه جهش تولید در دیمزارها برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این مقدار تولید و پایداری آن در سال آتی نیز تکرار خواهد شد.

وی معرفی ارقام پرمحصول، تاب‌آور و دارای دامنه مناسبی از مقاومت به بیماری‌ها و افزایش ضریب نفوذ ارقام جدید در دیمزارها را یکی دیگر از عوامل افزایش تولید گندم عنوان کرد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم خطاب به کشاورزان مهم‌ترین فاکتور تأثیرگذار برای افزایش تولید گندم دیم را مدیریت مناسب زمان کاشت برای به‌کارگیری دانش فنی عنوان کرد و گفت اگر در زمان کاشت توصیه‌های تحقیقاتی به‌خوبی بکار گرفته شوند، امکان تولید محصول اقتصادی برای بهره‌بردار تحت هر شرایطی فراهم خواهد شد.

وی افزود: چون دانش فنی و بسته‌های زراعی برای سناریوهای مختلف (خشکسالی، شرایط نرمال و ترسالی) تهیه شده است و کشاورزان عزیز بایستی بیشترین دقت در مدیریت کاشت را داشته باشند (استفاده از ۸۰ کیلوگرم کود اوره + ۵۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل، تاریخ کشت به‌موقع، عمق کاشت مناسب، تراکم بذر مطلوب، رقم مناسب و پرمحصول و تاب‌آور و بذر اصلاح شده).

روستایی ایجاد مزارع تحقیقی ترویجی توسعه‌ای، پایگاه‌های نوآور و مزارع PVS, DPT,NPT را برای ارائه آخرین یافته‌های دانش فنی در مزارع کشاورزان برای آشنایی بهره‌برداری و کارشناسان بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و بر توسعه دانش فنی و دانش‌بنیان کردن کشاورزی دیم برای پایداری تولیدتاکید کرد.

  • منبع خبر : موسسه تحقیقات کشاورزی دیم