کنترل آفات درختان شهر اصفهان با استفاده از کارت و نوار زرد
کنترل آفات درختان شهر اصفهان با استفاده از کارت و نوار زرد
برای شکار حشرات بالغ آفات کلیدی درختان، امسال از نوار زرد و کارت زرد جلب‌کننده حشرات به‌عنوان تجهیزات غیرشیمیایی استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: برای شکار حشرات بالغ آفات کلیدی درختان، امسال از نوار زرد و کارت زرد جلب‌کننده حشرات به‌عنوان تجهیزات غیرشیمیایی استفاده شده است.

مجتبی حق‌شناس گفت: سال جاری برای شکار حشرات بالغ آفات کلیدی درختان از جمله زنبور مینوز نارون، سوسک برگ‌خوار نارون و پسیل زیتون، از نوار زرد و کارت زرد جلب‌کننده حشرات به‌عنوان تجهیزات غیرشیمیایی استفاده شده که این اقدام تأثیر بسزایی در مدیریت آفات داشته است.

حق‌شناس افزود: با توجه به استفاده گسترده از آفت‌کش‌های شیمیایی که موجب بروز بیماری‌ها، اختلالات فیزیولوژیکی در بدن انسان، از بین رفتن سایر موجودات و افزایش مقاومت آفات به این ترکیبات می‌شود، همچنین یافتن روش‌های جایگزین مبارزه شیمیایی همچون استفاده از مواد ارگانیک، مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تاکید کرد: در سال‌های اخیر به‌منظور کنترل آفات و بیماری‌های مهم فضای سبز از روش‌های مختلفی از جمله مصرف حشره‌کش‌های گیاهی (پالیزین، تنداکسیر، روی آگرو و نیم آزال)، کنترل مکانیکی، کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی و رعایت اصول به‌زراعی استفاده شده است.

حق‌شناس گفت: این روش‌ها برای مبارزه با طیف وسیعی از آفات (شته، شپشک، مینوز، پسیل و سایر موارد) به‌کار گرفته می‌شود و در صورت به‌کارگیری صحیح کارایی مشابه سموم شیمیایی دارد، بدون اینکه عوارض مخرب زیست‌محیطی مرتبط با سموم شیمیایی را دارا باشد.

وی ادامه داد: امسال نیز برای شکار حشرات بالغ آفات از نوار زرد و کارت زرد جلب‌کننده حشرات به‌عنوان تجهیزات غیرشیمیایی استفاده شده است و این موضوع تأثیر بسزایی در مدیریت آفات داشته است.