افزایش ۳۹ درصدی محصول گوجه فرنگی گلخانه ای با کنترل نماتد ریشه گرهی
افزایش ۳۹ درصدی محصول گوجه فرنگی گلخانه ای با کنترل نماتد ریشه گرهی
محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش 39 درصدی محصول گوجه گلخانه ای با کنترل نماتد ریشه گرهی از طریق تلفیق آفتاب دهی خاک و استفاده از کودهای آلی خبر داد.

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۳۹ درصدی محصول گوجه گلخانه ای با کنترل نماتد ریشه گرهی از طریق تلفیق آفتاب دهی خاک و استفاده از کودهای آلی خبر داد.

به گزارش خبر گیاه پزشکی ایران، هادی کریمی پورفرد ضمن بیان این موضوع که نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل بیماری زای گیاهی هستند که در اندازه میکروسکوپی و در شکل های مختلف در خاک حضور دارند و به اندام های گیاهی و بخصوص ریشه ها حمله می کنند گفت: نماتد ریشه گرهی نیز از جمله نماتدهای انگل گیاهی است که سالانه خسارت قابل توجهی را به محصولات کشاورزی وارد می کند.

وی افزود: با توجه به افزایش واحدهای تولید محصولات گلخانه ای، بروز و افزایش بیماری هایی مانند نماتدهای ریشه گرهی اجتناب ناپذیر است و آلودگی به این نماتدها زمینه ساز بروز سایر بیماری های خاکزاد مانند پوسیدگی های قارچی و باکتریایی است.

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پژوهشی که جهت کنترل نماتد ریشه گرهی در گوجه فرنگی گلخانه ای با کاربرد کود مرغی نپوسیده و خالص مرغان تخم‌گذار به میزان شش تن در هکتار توام با آفتاب دهی خاک با استفاده از پوشش پلاستیکی شفاف و بی رنگ به مدت دو ماه در ماه‌های تیر و مرداد انجام شد، جمعیت نماتد ریشه گرهی در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت و باعث افزایش ۳۹ درصدی عملکرد محصول و افزایش اکثر خصوصیات رشدی این محصول شد.

هادی کریمی پورفرد در پایان تصریح کرد: در حال حاضر گلخانه داران مناطق مختلف استان از این روش به عنوان روش جایگزین ضدعفونی خاک با سموم شیمیایی و خطرناک مانند متام سدیم، استفاده می کند و به سایر استان ها نیز تعمیم یافته است.