هرس تابستانه یا سبز درختان سبب تولید میوه‌های باکیفیت می شود
هرس تابستانه یا سبز درختان سبب تولید میوه‌های باکیفیت می شود
بی‌توجهی به هرس تابستانه درختان سبب افت کیفیت انواع محصولات میوه‌ می‌شود و لازم است باغداران در این زمینه اطلاعات علمی مورد نیاز را کسب و درباره آن اقدام کنند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت: بی‌توجهی به هرس تابستانه درختان سبب افت کیفیت انواع محصولات میوه‌ می‌شود و لازم است باغداران در این زمینه اطلاعات علمی مورد نیاز را کسب و درباره آن اقدام کنند.

محسن پیرمرادیان گفت: هرس تابستانه یا همان هرس سبز به کنترل رشد غیرمنظم شاخه‌ها، حذف پاجوش‌ها و شاخه‌های آلوده و بهبود تنوع نور و دسترسی به تاج درخت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه هرس با هدف تقویت توان درخت و تولید محصول باکیفیت انجام می‌شود، اظهار کرد: ۲ نوع هرس شامل هرس زمستانه (خشک) و هرس تابستانه (سبز) داریم که هرس زمستانه در پاییز شروع می‌شود و تا قبل از تورم جوانه‌ها ادامه می‌یابد.

پیرمرادیان اضافه کرد: هرس سبز یا تابستانه نیز با توجه به نوع درخت و عوامل محیطی متفاوت است و با هدف تُنک کردن میوه‌های اضافی، حذف پاجوش‌ها، شاخه‌های آلوده و نَرَک‌های داخل درخت و سرزنی شاخه‌های تازه تولید شده، انجام می‌شود. نرک شاخه‌ قوی و عمودی است که از جوانه‌ خفته روی تنه یا شاخه‌های بزرگ درخت رشد می‌کند.

این محقق تاکید کرد: هرس سبز درختان میوه در تکمیل هرس زمستانه ضروری است چرا که رشد رویشی و باردهی درختان حاصل عمل فتوسنتز بوده و با انجام هرس، میزان تولید و مصرف درخت تنظیم می‌شود و میوه‌ها به کیفیت لازم می‌رسد.

پیرمرادیان تصریح کرد: برای اطلاع از مقدار مجاز رشد شاخ و برگ در یک درخت بالغ، از شاخصی به نام سطح برگ استفاده می‌شود که در آن برای دستیابی به میوه با کیفیت و تضمین باردهی درختان در سال‌های بعد با انجام هرس سبز، نسبت برگ به میوه تنظیم می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال نسبت مناسب در مورد سیب ۲۰ تا ۳۰ برگ و در هلو ۳۰ تا ۴۰ برگ به ازای هر میوه است.

این پژوهشگر کشاورزی گفت: مقدار بیشتر برگ نه تنها کمکی به کیفیت و باردهی درخت نمی‌کند بلکه شاخه و برگ‌های اضافی به‌عنوان مصرف کننده مواد فتوسنتزی عمل کرده و با میوه و بخش‌های زایشی درخت رقابت می‌کنند.

پیرمرادیان افزود: سطح سبز اضافی با ایجاد سایه‌اندازی از نفوذ نور کافی به قسمت وسط تاج درخت جلوگیری کرده و باعث کم رنگی، افت استحکام، کیفیت و عمر انباری میوه می‌شود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان گفت: قطع برگ، گل و میوه به‌منظور هدایت رشد و باروری گیاه شامل هرس سبز می‌شود و ابتدای فصل، بهترین زمان برای تنک کردن گل و میوه است.

پیرمرادیان، بهترین زمان برای تنک میوه‌هایی مثل سیب را در مرحله ای دانست که میوه به اندازه یک فندق باشد و تصریح کرد: تنک دیر هنگام سبب هدر دادن مواد غذایی درخت شده و توجیه اقتصادی تنک میوه را خدشه‌دار می‌کند.

وی گفت: کشاورز و باغدار موفق کسی است که به این مسائل توجه و با انجام هرس مناسب و مدیریت عملیات آبیاری و تغذیه، تعادل لازم بین بخش‌های رویشی و زایشی درخت را برقرار کند.

پیرمرادیان، تغذیه و مدیریت مناسب آب را از موارد تاثیرگذار بر کنترل رشد درختان عنوان و اضافه کرد: رشد اضافی شاخه‌ها در درخت بارور قابل قبول نیست و این وضعیت باعث ایجاد رقابت بین شاخه‌ها، برگ‌ها و میوه‌ها می‌شود و کیفیت میوه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.