تخریب مزرعه آزمایشی برنج دستکاری شده ژنتیکی مقاوم به بیماری بلاست در ایتالیا
تخریب مزرعه آزمایشی برنج دستکاری شده ژنتیکی مقاوم به بیماری بلاست در ایتالیا
اولین آزمایش مزرعه ای دانشمندان ایتالیایی برای یک محصول برنج اصلاح شده ژنتیکی با تخریب این مزرعه آزمایشی توسط فرد یا افراد ناشناس در نزدیکی شهر شمالی پاویا ناتمام ماند.

اولین آزمایش مزرعه ای دانشمندان ایتالیایی برای یک محصول برنج اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته) با تخریب این مزرعه آزمایشی توسط فرد یا افراد ناشناس در نزدیکی شهر شمالی پاویا ناتمام ماند.

به گزارش خبر گیاه پزشکی ایران از وبسایت science، تیمی از دانشمندان ایتالیایی از تکنیک کریسپر CRISPR برای ویرایش سه ژن دخیل در حساسیت به بیماری بلاست برنج استفاده کرده و یک نسخه بالقوه مقاوم به بیماری از برنج Arborio را ایجاد کردند که RIS8imo نام داشت.

در مطالعات آزمایشگاهی، این برنج مقاوم عملکرد خوبی داشت. اما آزمایش‌های مزرعه ای تنها زمانی امکان‌پذیر شد که دولت ایتالیا اعلام کرد که آزمایش گیاهانی را که با استفاده از تکنیک‌های جدید ژنومی ویرایش شده‌اند، ازجمله تکنیک کریسپر، برای دانشمندان تسهیل می‌کند.

پس از یک فرآیند اداری طولانی دریافت مجوزها، این محققان توانستند این برنج اصلاح شده ژنتیکی را در زمینی به مساحت ۲۸ متر مربع در ماه مه بکارند.

اما در ۲۱ ماه ژوئن، این تیم متوجه شد که بیشتر گیاهان شبانه ریشه کن و تخریب شده اند. محققان هیچ سرنخی در مورد اینکه چه کسی ممکن است پشت این خرابکاری باشد، ندارند.

این اولین آزمایش مزرعه ای در فضای باز در این کشور بود که در نتیجه کاهش سخت گیری قوانین حاکم بر چنین مطالعاتی ممکن شده بود. این تغییر قانون راه را برای آزمایش مزرعه ای محصولات با تغییرات دقیق در DNA آنها که با ابزارهای ویرایش ژنی مانند CRISPR-Cas9 انجام شده باز کرد.

چندین آزمایش مزرعه‌ای دیگر از محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی در ایتالیا در حال برنامه‌ریزی است، از جمله آزمایش‌هایی بر روی انگورهای شرابی که ویرایش شده‌اند تا در مقابل بیماری ها مقاوم‌تر باشند و در عین حال ظاهر و طعم خود را حفظ کنند.