جلسه تصمیم گیری درباره راهکارهای هماهنگی و تعامل سامانه سانکا و سامانه مانیتورینگ آفت‌کش ها + عکس
جلسه تصمیم گیری درباره راهکارهای هماهنگی و تعامل سامانه سانکا و سامانه مانیتورینگ آفت‌کش ها + عکس
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تصمیم گیری عاجل درباره اصلاح فضای حاکم برسامانه های سانکا و مانیتورینگ آفت‌کش ها، جلسه ای در سطوح مدیریتی برای گره گشایی در این موضوع برگزار گردید.

جلسه تصمیم گیری درباره راهکارهای هماهنگی و تعامل سامانه سانکا و سامانه مانیتورینگ آفت‌کش ها با حضور روسای سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد.

به گزارش خبر گیاه پزشکی ایران به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تصمیم گیری عاجل درباره اصلاح فضای حاکم بر سامانه های سانکا و مانیتورینگ آفت‌کش ها، جلسه ای در سطوح مدیریتی برای گره گشایی در این موضوع برگزار گردید.

در این جلسه بر تعامل بیشتر و نزدیک تر این دو سازمان و رفع مشکلات موجود، نگرانی ها و دغدغه های موجود در بخش مدیریت مصرف آفت‌کش ها در کشور از سوی سازمان حفظ نباتات به عنوان یکی از متولیان امنیت غذایی کشور و همچنین دستگاه‌های ناظر تاکید شد و سامان‌دهی فروشگاه‌های غیرمجاز نیز در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی و پیگیری امور استان‌ها و کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان حفظ نباتات کشور به همراه مدیر صدور مجوزها، مدیر خدمات مهندسی و فاوا، کارشناس مسئول واحدهای گیاهپزشکی و مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند.