آتش‌زدن شبانه کاه و کلش مزارع در فارس (فیلم)
آتش‌زدن شبانه کاه و کلش مزارع در فارس (فیلم)
کشاورزان در برخی مناطق استان اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزارع خود پس از برداشت محصول می‌کنند و شماری از آنها نیز این کار را به صورت شبانه انجام می‌دهند.

به گزارش ایرنا، متولیان کشاورزی فارس بارها اعلام کرده‌اند که آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی صدمات جبران‌ناپذیری به اراضی کشاورزی و محیط زیست وارد می کند و ممنوعیت قانونی دارد؛ با این حال هنوز هم کشاورزان در برخی مناطق استان اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزارع خود پس از برداشت محصول می‌کنند و شماری از آنها نیز این کار را به صورت شبانه انجام می‌دهند.