روش های مبارزه با بیماری بلاست برنج
روش های مبارزه با بیماری بلاست برنج
بیماری بلاست برنج یکی از بیماری‌های قارچی خطرناک برای برنج است که می تواند مقدار ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش عملکرد و کیفیت محصول برنج را رقم بزند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: میزان بارندگی و ابری بودن هوا و شبنم روی برگ‌ها و گیاه حساس در بروز و گسترش بیماری بلاست تاثیرگذار است.

صالح محمدی با تاکید بر لزوم پیش آگاهی درباره بیماری بلاست برنج با هدف جلوگیری از خسارت و کاهش محصول، اظهار کرد: بیماری بلاست برنج یکی از بیماری‌های قارچی خطرناک برای برنج است که می تواند مقدار ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش عملکرد و کیفیت محصول برنج را رقم بزند.

شرایط مساعد گسترش بیماری

وی با اشاره به شرایط محیطی مناسب جهت بروز و گسترش بیماری بلاست، افزود: دمای موثر جهت ایجاد و گسترش بیماری ۲۸-۲۵ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت نسبی در این مورد بالای ۸۵ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه میزان بارندگی و ابری بودن هوا و شبنم روی برگ‌ها و گیاه حساس در بروز و گسترش بیماری بلاست تاثیرگذار است، عنوان کرد: در صورت تداوم این شرایط چرخه بیماری چندین بار تکرار می شود.

محمدی ادامه داد: در صورت کشت ارقام محلی و حساس به بیماری بلاست، با تداوم شرایط مناسب برای توسعه بیماری بر اساس پیش بینی هواشناسی شامل دما، بارندگی، رطوبت و ابری بودن هوا پیش آگاهی صورت می گیرد.

علایم بیماری

وی با بیان اینکه علائم بیماری بلاست در مرحله برگ با لکه‌های قهوه ای به اندازه نقطه روی برگ‌ها ظاهر می شود و سپس با فراهم بودن شرایط محیطی گسترش یافته و دوکی شکل می شود، عنوان کرد: در مرکز لکه حالت آب سوخته با حاشیه قهوه ای به وجود می آید و در صورت پیشرفت بیماری تمام سطح برگ سوخته شده و از بین خواهد رفت.

محمدی خاطرنشان کرد: علائم بیماری در مرحله خوشه به صورت لکه های تیره روی گردن خوشه گیاه برنج اتفاق می افتد و با گسترش لکه‌ها، گردن خوشه آسیب دیده و ارتباط مواد غذایی از پایین به خوشه‌ها قطع شده و منجر به خشک شدن خوشه‌ها می شود؛ چنانچه بارندگی در محیط اتفاق بیفتد، احتمال فعالیت اسپور عامل بیماری زیاد می شود و خسارت بیماری را در پی دارد.

مدیریت و کنترل بیماری

وی با بیان اینکه برای مدیریت این بیماری باید از مصرف بیش از حد کودهای ازته خوداری شود، گفت: توصیه می شود کودهای ازته به صورت تقسیط استفاده شود. همچنین، مصرف کودهای سیلیکاته و پتاسه در کاهش میزان آلودگی و خسارت بسیار موثر است.

محمدی اضافه کرد: در صورت مساعد بودن شرایط محیطی برای جلوگیری از خسارت بلاست برگ، در صورت مشاهده لکه های اولیه بیماری در مزرعه در مرحله رویشی و برای جلوگیری از خسارت بلاست گردن و خوشه در مرحله زایشی گیاه برنج، چنانچه ۲۰ درصد خوشـه ها در مزرعه ظاهر شدند، می توان مزارع برنج آلوده را با یکی از قارچ کش های ثبت شده برای این بیماری، سمپاشی کرد.

صالح محمدی قارچ کش‌های ثبت شده جهت کنترل بیماری بلاست برنج را شامل تری سیکلازول + تیوفانات متیل (ویستا)، تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو)، تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (تیلما)، پیراکلو استروبین (سلتیما)، تری سیکلازول (بیم) و کانگ می (Bacillus subtilis) اعلام کرد.

وی یادآور شد: در صورت مهیا بودن شرایط گسترش بیماری، با رعایت تناوب در کاربرد قارچ کش‌ها، سمپاشی پس از ۱۰ روز تکرار شود و با توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی به منظور اطمینان از عدم بارندگی به مدت ۲۴ ساعت بعد، سمپاشی صورت گیرد.