جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, ایران  »   دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» ابلاغ شد
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ , ساعت ۱۷:۳۲

توسط وزیر جهاد کشاورزی

دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» ابلاغ شد

وزیر جهاد کشاورزی، دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» را ابلاغ کرد.

وزیر جهاد کشاورزی، دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» را ابلاغ کرد.

به گزارش “خبر گیاه پزشکی ایران” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به معاونین این وزارت و روسای سازمان های تابعه و جهاد کشاورزی استان ها، دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:به استناد بند (ج) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و اعمال استانداردهای ملی کیفیت محصولات کشاورزی، «دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی»، به شماره ۱۳۴/۲۲۷/د ( تجدید نظر شماره ۳ مورخ ۹۷/۳/۷ ) و شیوه نامه اجرایی آن برای اجرا ابلاغ می شود.

در ادامه این نامه تصریح شده است: وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با دستورالعمل در وزارت جهاد کشاورزی به عهده دفتر محیط زیست و سلامت غذا و در استانها به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد. کلیه معاونت ها، سازمانها، موسسات، دفاتر مستقل و شرکت های مادر تخصصی موظف به همکاری و هماهنگی با دفتر مذکور برای اجرای این دستورالعمل بوده و دفتر موظف به ارائه گزارشات فصلی به اینجانب می باشد. همچنین دستور العمل فوق در پورتال اطلاع رسانی cerganic.maj.ir قابل دسترسی می باشد.

.

شیوه نامه اجرایی ” دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی” جهت اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد تشویقی حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی غذای مورد نیاز انسان در دهههای اخیر شاهد پیشرفتهای شگرفی بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید. اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات بویژه با توجه به مصرف نهاده های مختلف در سالهای اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان این محصولات قرارگرفته است. کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی به عنوان برآیندی از کیفیت خاک، آب، نهادهها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می باشد و این مهم میتواند با تولید محصولات گواهی شده (certified crops) به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود.

” دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی” به عنوان راهنمایی برای اخذ استاندارد تشویقی و راهکاری برای تولید محصولات گواهی شده، در سال ۱۳۹۷ با اخذ نظرات معاونتهای تخصصی، سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهرهمندی از سامانه های نوین، ساده سازی فرآیندها و استفاده از خدمات رسانها و شرکتهای تخصصی موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی مورد بازنگری مجدد قرار گرفت.

برخی از مهمترین اصلاحات انجام گرفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- اجرای مدیریت تلفیقی محصول ( ICM ) بجای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) .

۲- به حداقل رساندن بروکراسی های اداری و صرفه جویی در وقت و انرژی به منظور اعمال مدیریت سبز و تسهیل و ساده سازی طی مراحل درخواست تا تولید از طریق درگاه الکترونیکی و پنجره واحد خدمات در پایگاه cerganic.maj.ir .

۳- بکارگیری خدمات رسانهای مختلف از قبیل کلینیکهای گیاهپزشکی، آزمایشگاههای تجزیه خاک و آب و گیاه، شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، شرکتهای بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد، و… همچنین مدیران کنترل کیفیت به منظور تولید محصول بر مبنای معیارهای فنی و علمی و با نظارت نهادهای ذیربط و معرفی آنها در

سامانه به منظور برخورداری حق انتخاب توسط متقاضی.

۴- به حداقل رساندن زمان فرآیند درخواست و اخذ کد شناسایی و نشان استاندارد با الکترونیکی کردن فرآیند.

۵- تامین نظارت عالیه سازمانهای حاکمیتی از طریق فرآیندهای موجود در دستورالعمل.

شیوه نامه حاضر به منظور ایجاد هماهنگی و راهنمایی اجرای مراحل مختلف تولید محصولات گواهی شده مطابق با دستورالعمل فوق در دستگاههای ستادی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها تهیه و تدوین گردیده است .همچنین رعایت موارد زیر برای اجرای دستورالعمل مورد تاکید است:

۱- با توجه به لزوم تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای نشان حد مجاز آلایندهها، کلیه امور مربوط به صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی، اخبار و اطلاعات در حوزه محصولات گواهی شده صرفا” از طریق پایگاه اطلاعرسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس cerganic.maj.ir انجام خواهد گرفت.

۲- وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با این شیوه نامه اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده دفتر محیط زیست و سلامت غذا بوده و معاونت ها، سازمان ها، موسسات، دفاتر مستقل و شرکتهای مادر تخصصی موظف به همکاری و هماهنگی با دفتر مذکور می باشند.

۳- دفتر محیط زیست و سلامت غذا موظف است به صورت فصلی گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته را به وزیر جهاد کشاورزی ارائه نماید.

۴- با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند اخذ پروانه فوق الذکر، دریافت هرگونه وجه در مجموعه ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استانها برای ارائه خدمات جهت اخذ نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی ممنوع می باشد. بدیهی است اخذ هزینه توسط سایر مجموعه ها تابع قوانین و تعرفه های مربوطه می باشد.

۵- متقاضی اخذ نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی می بایست برای ثبت نام از طریق لینک “درخواست تولید محصولات گواهی شده” واقع در پایگاه اطلاعرسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس cerganic.maj.ir مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی دریافت نماید.

پس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می بایست انجام گیرد:

۱- متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارک مورد نیاز )تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی )در صورت دارا بودن (شناسنامه واحد تولیدی و فرم های مربوطه) را در سامانه تکمیل و بارگذاری نماید.

۲- پس از ثبت مدارک، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام می نماید.

۳- رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی، ضمن بررسی مدارک و مستندات دریافت شده، نسبت به تائید و یا عدم تائید مدارک،اقدام و نتیجه را به متقاضی برای طی مراحل بعدی ارسال می نماید.

۴- در صورت تایید مدارک توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزی، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل کیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می نماید.

۵- مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

۶- متقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت های بازرسی ذیصلاح معرفی شده در سامانه اقدام می نماید.

۷- شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می بایست نسبت به بارگذاری قرارداد، جمع آوری و تکمیل مدارک زیر در سامانه اقدام نماید.

الف: فرم گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول

ب: مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصول

ج: فرم های تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت

د: فرم تاییدیه روند تولید محصول

ه: ارائه حداقل یک سری نتایج – آزمون قبولی آلاینده ها (شامل باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین ها)

۸- شرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سری نتایج آزمون قبولی آلاینده ها )شامل باقیمانده آفتکشها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین ها( در صورت انطباق آنها با استانداردهای ملی به همراه مستندات مربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام می نماید.

۹- مسئول محیط زیست وسلامت غذای استان میبایست نسبت به بررسی مدارک و مستندات اقدام و در صورت تایید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.

۱۰- کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سلامت غذا با امضای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور علایم استاندارد اعلام می گردد.

۱۱- شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزی استان، مدارک و مستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته علائم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید.

۱۲- بررسی مقدماتی مدارک توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام خواهد شد. شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیری رفع نقص ها، اقدام و پس از تکمیل آن، برای طرح در کمیته علایم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.

۱۳- در صورت عدم تائید مکتوب رفع نقص ها توسط نماینده مطلع و تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه کمیته علائم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی، توسط اداره کل استاندارد، صادر نخواهد شد.

۱۴- درصورت کامل بودن مدارک، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته علائم و طرح موضوع در کمیته اقدام می نماید.

۱۵- درصورت تائید مستندات و موافقت با اعطای پروانه کاربرد، متقاضی می بایست نسبت به عقد قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلایندهها در محصولات کشاورزی با اداره کل استاندارد استان اقدام نماید.

۱۶- در صورت تائید مستندات و موافقت با اعطای پروانه کاربرد در کمیته امور علایم، اداره کل استاندارد، پروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخهای از آن را برای سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می نماید.

۱۷- در هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطلاع رسانی می شود.

۱۸- دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ده رقمی را در ذیل “نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی” و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی استان را بر روی بسته بندی محصول درج نماید.

۱۹- متقاضی دارای پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطلاعات فرمها و یا تغییر کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل استاندارد استان اعلام نماید.

۲۰- حداقل ۲ ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارک به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه نماید.

۲۱- در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آلاینده ها در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی باشد.

۲۲- متقاضی پس از وصول ابلاغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی برای همان محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید. اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می نماید.

۲۳- در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده )در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی(موضوع در کمیته مشترک حل اختلاف) متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و یا معاون ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل(، مطرح و مورد

بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می گیرد. ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعلام نماید. مسئولیت تشکیل کمیته مشترک حل اختلاف،بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترک حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۲۴- باتوجه به دستوالعمل مذکور نحوه احراز صلاحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می باشد:

کلیه رشته های کشاورزی با مدرک کارشناسی و بالاتر با اولویت رشته های گیاهپزشکی و خاک و آب می توانند در دوره های آموزش فنی و تخصصی که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می شود شرکت نمایند و پس از طی دوره های آموزشی و احراز صلاحیت فنی بعنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان برای اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی شوند. زمان، مکان و نحوه برگزاری دوره ها از طریق سازمان جهاد کشاورزی هر استان اعلام خواهد شد .

۲۵- افراد دارای پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبلا موفق به اخذ پروانه شدهاند، می بایست نسبت به گذراندن دوره های فنی که از طرف سازمان جهادکشاورزی استان اعلام می شود شرکت نمایند.

۲۶- مدیران کلینیک های گیاهپزشکی ،آزمایشگاه های تجزیه خاک و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و گذراندن دوره های فنی اعلامی از طرف سازمان جهادکشاورزی استان، می توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند.

مطالب مرتبط

چهاردهمین اجلاس کمیته آلاینده های مواد غذایی کدکس 17-13 اردیبهشت ماه سال‌جاری (7-3 می 2021) بصورت مجازی برگزار گردید. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، در ...
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی» و شیوه نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. محمود ...
مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی گفت: آیین نامه اجرایی دستور العمل استاندارد تولید محصول گواهی شده تدوین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به استان ها ابلاغ ...
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست از پایش و ردیابی آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی برای نخستین‌بار در سازمان حفاظت محیط‌ زیست خبر داد. شينا انصاري درباره ميزان مصرف سموم در مناطق كشور گفت: براساس بررسي‌هاي ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها