بررسی راهکارهای مقابله با زوال درختان مرکبات در داراب
بررسی راهکارهای مقابله با زوال درختان مرکبات در داراب
مسئولان سازمان حفظ نباتات کشور، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسانی از کشور اسپانیا با هدف یافتن راهکارهای پیشگیری از عارضه زوال درختان مرکبات از برخی باغ های داراب بازدید کردند.

مسئولان سازمان حفظ نباتات کشور، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسانی از کشور اسپانیا با هدف یافتن راهکارهای پیشگیری از عارضه زوال درختان مرکبات از برخی باغ های داراب بازدید کردند.

معمایی به نام زوال مرکبات و تکاپو برای یافتن راه حل آن
  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا