| Wednesday, 17 July , 2024
پزشکیان اجازه دهد سازمان محیط زیست به خودباوری و استقلال برسد/ مدیر بعدی برونگرا و اهل تعامل باشد/ فشارهای امنیتی برداشته شود 16 تیر 1403
محمد درویش، کنشگر محیط زیست

پزشکیان اجازه دهد سازمان محیط زیست به خودباوری و استقلال برسد/ مدیر بعدی برونگرا و اهل تعامل باشد/ فشارهای امنیتی برداشته شود

بهتر است مسعود پزشکیان به یکی از نیرو‌های متخصص سازمان محیط زیست اعتماد بکند، از نیرو‌های با تجربه سازمان در این پست استفاده کند و مدیر وارداتی به محیط زیست کشور تحمیل نکند و اجازه بدهد این سازمان به خودباوری و استقلال دست یابد.