درباره ما

Close
یکشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

آخرین ویدئوهای ارسالی

0

.

بخش هشتم صفحه نخست

کنترل بیولوژیک شپشک آرد آلود مرکبات و چای با استفاده از کفشدوزک کریپتولموس

کنترل بیولوژیک شپشک آرد آلود مرکبات و چای با استفاده از کفشدوزک کریپتولموس

کنترل بیولوژیک شپشک آرد آلود مرکبات و چای با استفاده از کفشدوزک کریپتولموس

خطر آفت کنه برای نخلستان های آبادان و خرمشهر

پایش خانه به خانه نخیلات در گراش

پایش خانه به خانه نخیلات در گراش

پایش خانه به خانه نخیلات در گراش

ضرورت حفاظت از جنگلهای بلوط در برابر آفات + فیلم

مدیریت آفت سرخرطومی حنایی خرما

مدیریت آفت سرخرطومی حنایی خرما + فیلم

محافظت از زنبور عسل در برابر سمپاشی مزارع و باغات

محافظت از زنبور عسل در برابر سمپاشی مزارع و باغات + فیلم

خبر گیاه پزشکی ایران