| Sunday, 14 July , 2024
توقف صادرات غلات از فرانسه / ۱۱.۵ میلیون تن گندم روی دست فرانسه ماند 22 فروردین 1402
به علت ممنوعیت مصرف یک حشره کش

توقف صادرات غلات از فرانسه / ۱۱.۵ میلیون تن گندم روی دست فرانسه ماند

از روز ۲۵ آوریل 2023، استفاده از آفت کش فسفین (فسفید آلومینیوم) در فرانسه ممنوع خواهد بود و فرانسه دیگر نمی‌تواند غلات خود را به خارج از اروپا صادر کند.