| Friday, 12 July , 2024
دستور وزیر کشاورزی برای کنترل گیاه مهاجم خارجی پالونیا 08 بهمن 1399

دستور وزیر کشاورزی برای کنترل گیاه مهاجم خارجی پالونیا

وزیر جهاد کشاورزی دستور ایجاد محدودیت های قانونی برای توسعه گیاه مهاجم پالونیا داد و خواستار پیگیری این موضوع و کنترل و پایش نهالستان های این گیاه وارداتی شود. به گزارش تسنیم، خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به منصور رئیس سازمان جنگل ها دستور ایجاد محدودیت های قانونی برای توسعه گیاه مهاجم […]

درخواست متخصصین از وزیر جهادکشاورزی برای محدودیت کشت پالونیا 07 بهمن 1399

درخواست متخصصین از وزیر جهادکشاورزی برای محدودیت کشت پالونیا

وزیر جهادکشاورزی به‌دنبال درخواست اتحادیه انجمن‌های علمی علوم زیستی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی، دستور پیگیری موضوع جلوگیری و محدودیت کاشت پالونیا در کشور را صادر کرد. کاشت این گیاه به‌دلیل بازدهی بالا در زمان کوتاه در میان مردم رو به افزایش است و نهالستان‌های بی‌شماری در سراسر کشور اقدام به پرورش و فروش […]