| Monday, 22 July , 2024
مشاهده مگس مدیترانه‌ای در چهار هزار هکتار از باغ‌های گلستان + توصیه ها به باغ داران 10 تیر 1403
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان:

مشاهده مگس مدیترانه‌ای در چهار هزار هکتار از باغ‌های گلستان + توصیه ها به باغ داران

آلودگی آفت مگس مدیترانه‌ای در چهار هزار هکتار از باغ‌های میوه استان مشاهده شد که نیاز است هر چه زودتر عملیات سم‌پاشی در این مناطق انجام شود.

ایجاد سایه‌بان در باغ های میوه 02 شهریور 1397

ایجاد سایه‌بان در باغ های میوه

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای جلوگیری از آثار مخرب خشکسالی روی محصولات باغی طرح شید هاوس (ایجاد سایه‌بان) در باغ های میوه استان سمنان اجرایی می‌شود. قرائیان با اشاره به ابلاغ شیوه نامه اجرایی طرح ایجاد سایه‌بان در باغ های میوه گفت: این طرح با هدف حفاظت از باغ های […]