| Sunday, 14 July , 2024
راهنمای میدانی حشرات و سایر بندپایان ایران 27 اسفند 1401
انتشار کتاب

راهنمای میدانی حشرات و سایر بندپایان ایران

در این کتاب به معرفی بیش از 190 خانواده از 40 راسته بندپایان خشکی‌زی و آب‌های داخلی ایران پرداخته شده و توضیحاتی درباره تنوع، زیست شناسی و بوم شناسی آنها داده شده است.

کشف و نامگذاری دو گونه جدید بندپایان در خراسان جنوبی 30 فروردین 1400
توسط پژوهشگر دانشگاه بیرجند

کشف و نامگذاری دو گونه جدید بندپایان در خراسان جنوبی

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند دو گونه جدید از بندپایان را در خراسان جنوبی کشف و نامگذاری کرد.‏

کشف و نامگذاری دو جنس و دو گونه جدید از بندپایان و عنکبوت مانندها از بیرجند 06 مرداد 1399
توسط عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

کشف و نامگذاری دو جنس و دو گونه جدید از بندپایان و عنکبوت مانندها از بیرجند

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند دو جنس و دو گونه جدید از بندپایان و عنکبوت مانندها را از ‏استان خراسان جنوبی کشف و نامگذاری کرد.‏

روش های جمع آوری حشرات و سایر بندپایان خشکی زی 03 تیر 1397
معرفی کتاب

روش های جمع آوری حشرات و سایر بندپایان خشکی زی

این کتاب  یک منبع علمی کامل، غنی و ضروری برای دانشجویان، اساتید و محققین علاقمند به جمع‌آوری حشرات و سایر بندپایان است.

هرکه بامش بیش، حشره اش بیش! 15 مرداد 1395
نتیجه یک پژوهش در آمریکا

هرکه بامش بیش، حشره اش بیش!

آیا به دنبال محلی برای یافتن حشرات متنوع هستید؟ پس بهتر است به خانه بزرگ یکی از دوستان ثروتمند خود سر بزنید.