| Sunday, 14 July , 2024
رونمایی از یک نرم افزار مدیریت خاک در انگلیس 25 اردیبهشت 1402
تکنولوژی در خدمت سلامت خاک

رونمایی از یک نرم افزار مدیریت خاک در انگلیس

کشاورزان و پرورش دهندگان به زودی به نرم افزاری دسترسی خواهند داشت که می‌تواند به آنها کمک کند تا تجزیه و تحلیل خاک خود را ثبت کرده و سپس سلامت و بهره‌وری مزارع خود را بهتر مدیریت کنند.