| Saturday, 13 July , 2024
تقدیر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دادستان تهران برای احیای درختان پارک جنگلی چیتگر 02 تیر 1403
در پی ورود دادستانی تهران به مسئله آفت‌زدگی و خشک شدن درخت‌های پارک جنگلی چیتگر

تقدیر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دادستان تهران برای احیای درختان پارک جنگلی چیتگر

در استان‌های شرقی و غربی تهران در مواردی با آفت مواجه هستیم و با توجه به سوء مدیریت برخی از گونه‌ها می‌خشنکند که حتما باید حذف گونه‌های خشک و آفت زده انجام شود که این اتفاق رخ می‌دهد.