| Friday, 12 July , 2024
زخم‌هایی بر پیکر درختان راش 20 خرداد 1399

زخم‌هایی بر پیکر درختان راش

جنگل‌های راش سنگده ساری که در منطقه حفاظت شده قرار دارد از جمله جنگل‌های راش در ایران است که متاسفانه برخی از شهروندان ناآگاه، با رفتار نابهنجار خود سلامت شمار زیادی از آن‌ها را به خطر انداخته‌اند؛ کندن پوست آن‌ها به قصد ثبت یادگاری یا نشانه و علامت!