| Monday, 22 July , 2024
راه اندازی یک کارخانه عظیم برای تولید پشه در برزیل 30 فروردین 1402
با هدف ریشه کنی بیماری دنگی

راه اندازی یک کارخانه عظیم برای تولید پشه در برزیل

این کارخانه قرار است پشه‌های اصلاح شده‌ای را تولید کند که به ریشه کنی برخی بیماری‌ها مانند تب دانگ کمک می‌کنند.

چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟ 21 فروردین 1402
ثبت پدیده نادر ایجاد عفونت در انسان به وسیله یک قارچ گیاهی

چرا دانشمندان در مورد انتقال قارچ جدید از گیاه به انسان نگران هستند؟

اگرچه دریافت عفونت قارچی از گیاهان توسط انسان‌ها پدیده تازه‌ای نیست اما مورد گزارش شده در هند کارشناسان بهداشتی را نگران شیوع احتمالی آن کرده است.

بازبینی استانداردهای مواد غذایی و باقیمانده آفت کش ها در چهل و هشتمین اجلاس جهانی کدکس 08 اردیبهشت 1395

بازبینی استانداردهای مواد غذایی و باقیمانده آفت کش ها در چهل و هشتمین اجلاس جهانی کدکس

به گزارش ایرنا، کدکس (Codex) یا «کد مواد غذایی» مجموعه ای از استانداردهای بین المللی، کدهای عملیاتی، دستورالعمل ها و دیگر پیشنهادهای مرتبط با تولید و ایمنی مواد غذایی است. هدف های اصلی کدکس محافظت از سلامت مصرف کنندگان و اطمینان از شیوه های عادلانه در تجارت بین المللی مواد غذایی است. استانداردهای کدکس از […]