| Saturday, 13 July , 2024
سمپاشی علف‌های هرز با ربات خودکار 14 شهریور 1401

سمپاشی علف‌های هرز با ربات خودکار

محققان رباتی ابداع کرده‌اند که با اسکن گیاهان و هوش مصنوعی علف‌های هرز را ردیابی و آن‌ها را سمپاشی می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علف‌کش‌ها علاوه بر آنکه گرانقیمت هستند به محیط زیست آسیب می‌رسانند. در همین راستا می‌توان به جای پاشیدن آن روی کل منطقه کشت، در بخش‌هایی به کار برد که […]

عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع 05 اسفند 1399
مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات

عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع

آزمایشات متعـددی بر روی انواع پهپاد سـمپاش موجود در کشور انجام شـده و پس از بررسـی اطلاعات و داده های حاصل از آزمایشات، دسـتورالعمل کاربرد پهپادهای سمپاش تهیه شده است.