| Sunday, 14 July , 2024
کشف و توصیف گونه‌ای جدید از شب پره ها توسط پژوهشگران 29 اسفند 1401

کشف و توصیف گونه‌ای جدید از شب پره ها توسط پژوهشگران

پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در مطالعات جدید خود روی شب پره های خانواده Noctuidae در استان خوزستان، گونه‌ای جدید از این حشرات را شناسایی و معرفی کردند. این پژوهشگران در خلال بررسی‌های فونستیک روی خانواده Noctuidae در استان خوزستان، در روستای مال آقا از توابع شهر قلعه تل در شهرستان باغملک گونه‌ای یافتند که […]

اسامی نامناسب حشرات تغییر می یابند / حذف نام بید کولی و مورچه کولی از فهرست اسامی حشرات 26 تیر 1400
انجمن حشره‌شناسی آمریکا اعلام کرد

اسامی نامناسب حشرات تغییر می یابند / حذف نام بید کولی و مورچه کولی از فهرست اسامی حشرات

این نخستین بار است که انجمن حشره‌شناسی آمریکا به دلیل نامناسب بودن نامی آن را عوض می‌کند. در موارد قبلی، اسامی را به علت نداشتن دقت علمی تغییر داده بودند.