| Wednesday, 17 July , 2024
اقدامات حفاظتی برای تنوع زیستی کافی نیست / حداقل ۵۷ گونه زراعی و باغی از ایران منشا گرفته‌اند 24 اردیبهشت 1402
معاون پژوهش، فن‌آوری و انتقال یافته‌های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور:

اقدامات حفاظتی برای تنوع زیستی کافی نیست / حداقل ۵۷ گونه زراعی و باغی از ایران منشا گرفته‌اند

در حوزه کشاورزی نیز حدود 95 گونه زراعی و 108 گونه باغی در کشور کشت و کار می‌شود. از این تعداد حداقل 35 گونه زراعی و 22 گونه باغی و تعدادی زیادی خویشاوندان وحشی آنها از ایران منشا گرفته‌اند.