| Monday, 22 July , 2024
کارخانه تولید پشه در برزیل راه اندازی می شود 05 اردیبهشت 1402
برای تولید پشه های آلوده به باکتری ولباکیا

کارخانه تولید پشه در برزیل راه اندازی می شود

برنامه جهانی پشه، یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در استرالیا، قصد دارد طی 10 سال آینده پشه های اصلاح شده را با هدف محافظت از 70 میلیون نفر در برابر بیماری هایی مانند تب دنگی در بسیاری از مناطق شهری برزیل رها کند.