| Friday, 12 July , 2024
بومی سازی دستگاه تشخیص پسته آلوده به آفلاتوکسین + فیلم 05 تیر 1403
توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان انجام شد

بومی سازی دستگاه تشخیص پسته آلوده به آفلاتوکسین + فیلم

این دستگاه با استفاده هوش مصنوعی و به روش پردازش تصویری قادر به شناسایی پسته های آلوده به آفلاتوکسین است.

شبیه‌سازی کشت و زرع در اراضی کشاورزی به کمک هوش مصنوعی 30 خرداد 1403
هوش مصنوعی به کمک کشاورزان می‌آید

شبیه‌سازی کشت و زرع در اراضی کشاورزی به کمک هوش مصنوعی

گروهی از محققان دانشگاه بن آلمان نرم افزاری را با قابلیت شبیه‌سازی رشد محصولات زراعی توسعه داده‌اند که مبنای آن هوش مصنوعی است.