| Friday, 12 July , 2024
گسترش کشت برنج بدون سم در شالیزار‌های مازندران + فیلم 07 خرداد 1403
همزمان با اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات برنج

گسترش کشت برنج بدون سم در شالیزار‌های مازندران + فیلم

سطح کشت برنج بدون سم در شالیزار‌های مازندران از 140 هکتار در سال گذشته به ۳ هزار هکتار افزایش یافت.

استفاده از بز‌ها برای از بین بردن علف‌های هرز در آمریکا + فیلم 11 تیر 1402
راهکاری دوستدار محیط زیست و بدون نیاز به علف کش های شیمیایی

استفاده از بز‌ها برای از بین بردن علف‌های هرز در آمریکا + فیلم

مقامات یک پارک در شهر سان آنتونیو در آمریکا از بز‌ها برای از بین بردن علف‌های هرز پارک استفاده می‌کنند.

عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع 05 اسفند 1399
مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات

عدم تایید استفاده از پهپادهای سمپاش برای مبارزه با علف های هرز مزارع

آزمایشات متعـددی بر روی انواع پهپاد سـمپاش موجود در کشور انجام شـده و پس از بررسـی اطلاعات و داده های حاصل از آزمایشات، دسـتورالعمل کاربرد پهپادهای سمپاش تهیه شده است.