| Saturday, 13 July , 2024
زیست توده باکتری دریایی فتوسنتزکننده، یک کود نیتروژنی عالی سازگار با محیط زیست 05 تیر 1403
یافته علمی دانشمندان ژاپنی

زیست توده باکتری دریایی فتوسنتزکننده، یک کود نیتروژنی عالی سازگار با محیط زیست

یک تحقیق جدید منتشر شده نشان می دهد که زیست توده (بیومس) تشکیل شده از یک نوع باکتری فتوسنتزکننده دریایی یک کود نیتروژن عالی و جایگزین سازگار با محیط زیست برای کودهای شیمیایی است.

زمان گلدهی درختان نباید از هیچ کودی به شکل محلول پاشی استفاده شود 28 تیر 1395

زمان گلدهی درختان نباید از هیچ کودی به شکل محلول پاشی استفاده شود

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: زمان گلدهی درختان نباید از هیچ کودی به شکل محلول پاشی استفاده شود چراکه باعث ریزش محصول می شود. به گزارش گیاهپزشکی ایران (ippn.ir) از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، طهمورث قاسم‌نژاد درباره تغذیه باغ‌های انار اظهار کرد: مصرف کودهای مناسب با فنولوژی درخت سبب کاهش مصرف ۳۰ تا […]