بیماری گرینینگ در باغات نارنگی سیاهو شیوع پیدا کرد
بیماری گرینینگ در باغات نارنگی سیاهو شیوع پیدا کرد

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: بیماری گرینینگ با نام های میوه سبز و (HLB) در باغات نارنگی منطقه سیاهو در حال شیوع است. سیاوش سماوی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از شیوع بیماری گرینینگ در باغات نارنگی منطقه سیاهو در هرمزگان بیان داشت: بیماری گرینینگ که […]

محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: بیماری گرینینگ با نام های میوه سبز و (HLB) در باغات نارنگی منطقه سیاهو در حال شیوع است.

سیاوش سماوی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از شیوع بیماری گرینینگ در باغات نارنگی منطقه سیاهو در هرمزگان بیان داشت: بیماری گرینینگ که با نام‌های هوانگ لونگ بینگ، میوه سبز و (HLB) نیز معروف هست، در باغات نارنگی منطقه سیاهو در حال شیوع است.

وی با اشاره به اینکه نارنگی سیاهو به عنوان یک محصول منحصر به فرد در منطقه‌ی سیاهو اهمیت ویژه ای دارد گفت: نقش این درختان در اقتصاد خانوارهای این منطقه غیرقابل چشم پوشی است.

محقق بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اظهارداشت: در سال‌های اخیر در درختان نارنگی در این منطقه علایم بدشکلی، عدم تقارن، بدمزه شدن توام باتغییر رنگ غیر طبیعی در میوه‌ها، مشاهده شده است، که این موارد منجر به کاهش شدید کیفیت میوه، عدم بازارپسندی و غیرقابل برداشت شدن آن و نهایتاً زوال و مرگ درختان می‌شود.

سماوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این علایم در باغ های منطقه سیاهو رو به گسترش بوده به یکی از دغدغه‌های اصلی باغداران تبدیل شده است.

وی افزود: با بررسی علایم ایجاد شده و نیز تحقیقات آزمایشگاهی، باکتری عامل بیماری (HLB) مرکبات از آنها جداسازی و شناسایی شده و با توجه به موارد و مشکلات فوق دستاوردها و توصیه‌هایی برای حل این بیماری تشخیص داده شده است.

سماوی اضافه کرد: در فصل میوه دهی درختان دارای علایم روی میوه مشخص شوند و سپس مدیریت بیماری و یا ریشه کنی درختان آلوده براساس وقوع آلودگی در منطقه یا باغ، سن درختان و جمعیت پسیل مرکبات صورت گیرد.

وی افزود: بررسی وضعیت پسیل مرکبات در باغ‌ها با نصب کارهای زرد و یا با استفاده از دستگاه دیوک و در صورت لزوم مبارزه شیمیایی با پسیل مرکبات. در باغ‌های آلوده در صورت مشاهده حتی تعداد اندکی پسیل، باید برای کنترل آن اقدام کرد.

سماوی با بیان اینکه ردیابی مداوم بیماری HLB درختان نارنگی و در بدن پسیل مرکبات باید انجام شود، ادامه داد: درختان بدون علایمی که در مجاورت درختان دارای علایم مشخص بیماری روی میوه هستند باید به دقت بررسی و از نظر وجود Las و بیماری HLB در آنها آزمایش شوند.

وی هشدار داد: از احداث نهالستان در مناطق آلوده دوری شود و اقدامات قرنطینه‌ای به منظور جلوگیری از انتقال نهال و پیوندک‌های آلوده به مناطق سالم انجام شود. همچنین از نهال‌های سالم جهت احداث باغ‌های جدید استفاده شود که بیشتر از یک صفحه فضا اشغال نکند.