جمعه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
»   نشریه و دستورالعمل  »   فهرست آفت کش های مجاز کشور (ثبت شده تا پایان اردیبهشت 1400)

مطالب مرتبط

معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در راستای توسعه کنترل بيولوژيک و غير شيميايی آفات، دومين مرحله وبينارهای آموزشی را برگزار می کند. با توجه به اهميت توليد محصول سالم ...

پاسخ دهید

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها