فهرست آفت کش های مجاز کشور (ثبت شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰)
فهرست آفت کش های مجاز کشور (ثبت شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰)

سازمان حفظ نباتات کشور فهرست آفت کش های مجاز (ثبت شده) کشور را منتشر کرد. برای دریافت لیست آفت کش های تصویب شده از سال ۸۶ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کلیک کنید: . . لینک کوتاه صفحه: yun.ir/pq8zj7