سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
»   نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری چغندرقند
11 بهمن 1399 , ساعت 13:38

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری چغندرقند

دســتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سـفیدک پودری چغندرقنـد توســط دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات با همکاری محققین مرکز تحقیقـات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و موسـسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

یکی از بیماریهـای مهم چغندرقنـد که بـاعث خسارت می شود و افت عملکرد ریشه و درصـد قنـد را به دنبال دارد، بیماری سـفیدک پودری چغندرقنـد است. عامل بیماری سفیدک سطحی، قارچ Erysiphe betae نام دارد.

این بیمـاری تقریبا در تمـام مناطق چغنـدرکاری ایران وجود دارد و کلیه ارقام چغندرقنـد مورد اسـتفـاده در ایـران به بیمـاری سفیدک سطحی حساس بوده و در اثر آلودگی متحمل خسـارت قابل توجهی می گردند.

حضور این بیماری در زمانی است که چغندرقنـد به شدت درحال قنـدسازی و ذخیره قند است. میزان خسارت این بیماری در مناطق مختلف، متفاوت است و باعث کاهش عملکردریشه و درصد قند می گردد.

.

برای دریافت “دســتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سـفیدک پودری چغندرقنـد” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

یکی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی همدان به رقم جدید بذر اصلاح شده چغندرقند مقاوم در برابر دو بیماری مهلک چغندرقند دست یافت. دو بیماری ریزومانیا و نماتد سالانه به ...
به منظور فراهم آوردن امکان همکاری‌های علمی- پژوهشی در کشاورزی، تفاهم‌نامه همکاری‌های تحقیقاتی بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند توسط روسای پژوهشگاه و موسسه امضاء و مبادله ...
جلسه هیئت نظارت بر سموم در محل سالن غدیر سازمان حفظ نباتات کشور به صورت برخط تشکيل شد. این جلسه بـا ریـاست دکتر لطيفيان معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات ...
No Thoughts on دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری چغندرقند

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها