ردیابی آفت کرم ساقه خوار ذرت در مزارع شهرستان ارومیه
ردیابی آفت کرم ساقه خوار ذرت در مزارع شهرستان ارومیه

طرح ردیابی آفت کرم ساقه خوار در مزارع ذرت روستاها ی عربلو و ساعتلوی بیگلر ارومیه اجرا می شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با اعلام این خبر افزود : به منظور ردیابی، تعیین زمان ظهور و تراکم جمعیت آفات قبل از وارد کردن خسارت جدی در مزارع ذرت، طرح ردیابی آفت کرم ساقه خوار […]

طرح ردیابی آفت کرم ساقه خوار در مزارع ذرت روستاها ی عربلو و ساعتلوی بیگلر ارومیه اجرا می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با اعلام این خبر افزود : به منظور ردیابی، تعیین زمان ظهور و تراکم جمعیت آفات قبل از وارد کردن خسارت جدی در مزارع ذرت، طرح ردیابی آفت کرم ساقه خوار ذرت با استفاده از تله های فرمونی دلتا در اراضی کشاورزی اجرا شد.

پیرمرادی افزود: سزامیا یا کرم ساقه خوار ذرت از آفات مهم این محصول است که در مناطق مختلف کشور انتشار و میزبان های متعددی دارد و همواره ذرت خوشه ای، ذرت، نیشکر را به سایر میزبان‌ها ترجیح می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه ردیابی آفات، مشخص کردن وجود یک گونه از آفت، تعیین زمان ظهور و ارزیابی نوسانات فصلی جمعیت آفت، ارزیابی میزان مقاومت نسبت به حشره کش ها، کنترل مستقیم و شکار انبوه آفت، ایجاد اختلال در جفت یابی آفات و ایجاد اختلال در مراحل میزبان یابی آفت را از ویژگی های تله فرمونی برشمرد.

امسال این طرح توسط دو کلینیک طرف قرار داد با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه در مزارع ذرت روستاهای عربلو و ساعتلوی بیگلر از حوزه عمل مراکز جهاد کشاورزی باراندوزچای و چنقرالوی پل اجرا می شود.