اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل صادرات فلفل به روسیه + فیلم
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل صادرات فلفل به روسیه + فیلم

وزیر جهاد کشاورزی: صادرات به روسیه به زودی از سر گرفته خواهد شد / سازمان حفظ نباتات صفر تا صد مسئولیت سلامت محصولات صادراتی را به عهده خواهد داشت .

وزیر جهاد کشاورزی: صادرات به روسیه به زودی از سر گرفته خواهد شد / سازمان حفظ نباتات صفر تا صد مسئولیت سلامت محصولات صادراتی را به عهده خواهد داشت

.