پلمب ۶ فروشگاه غیرمجاز نهاده‌های کشاورزی در شهرستان قیروکارزین
پلمب ۶ فروشگاه غیرمجاز نهاده‌های کشاورزی در شهرستان قیروکارزین

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از اقدامات قاطع گروه نظارت و بازرسی از داروخانه‌های گیاه پزشکی در شهرستان قیروکارزین خبر داد. جاوید عباسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اقدامات قاطع گروه نظارت و بازرسی از داروخانه‌های گیاه پزشکی در شهرستان قیروکارزین، اظهار کرد: ۶ فروشگاه غیرمجاز نهاده‌های […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از اقدامات قاطع گروه نظارت و بازرسی از داروخانه‌های گیاه پزشکی در شهرستان قیروکارزین خبر داد.

جاوید عباسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اقدامات قاطع گروه نظارت و بازرسی از داروخانه‌های گیاه پزشکی در شهرستان قیروکارزین، اظهار کرد: ۶ فروشگاه غیرمجاز نهاده‌های شیمیایی در این شهرستان پلمب شد و برای ۶ نفر دیگر نیز پرونده تعزیراتی تشکیل و به نهاد ذی ربط معرفی شده اند.

او تصریح کرد: به دنبال بازرسی‌های انجام شده علاوه بر موارد مذکور ۱۲۰ لیتر سم غیرمجاز و ۲ هزار کیلوگرم کود شیمیایی تقلبی نیز توسط بازرسان کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تولید محصول سالم و حفظ و صیانت از سلامت عموم مردم جامعه از جمله مواردی است که به طور جدی مورد تاکید و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور است، اضافه کرد: در طول این بازدید‌ها ۳ داروخانه گیاه پزشکی نیز به جهت الزام به رعایت موارد قانونی تذکرات کتبی دریافت کردند.

عباسی با بیان اینکه حضور مسئولان فنی داروخانه‌های گیاه پزشکی از جمله مواردی بود که در این دور از بازدید‌ها در شهرستان قیروکارزین مورد توجه و ارزیابی بوده است، اضافه کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود سموم مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های مجاز و بر اساس نسخه گیاه پزشکی تهیه کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه به منظور ساماندهی فروشگاه‌های نهاده‌های کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی، بازدید‌های دوره‌ای توسط گشت‌های مشترک به اجرا در می‌آید، افزود: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین و کارشناسان این مدیریت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نیرو‌های تعزیرات حکومتی و انتظامی، نمایندگان بخش کود مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف در این دور از بازدید‌ها حضور داشتند.