ردیابی آفت سرخرطومی در نخلستان‌های خرمشهر
ردیابی آفت سرخرطومی در نخلستان‌های خرمشهر

ردیابی آفت قرنطینه‌ای سرخرطومی حنایی خرما در ۱۰۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان خرمشهر انجام شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: سرخرطومی حنایی خرما از مهمترین آفات نخل است و از این رو کار پایش و ردیابی این آفت با جدیت در دستور کار قرار دارد. کیوان طرفی افزود: ردیابی حشره سرخرطومی در سطح […]

ردیابی آفت قرنطینه‌ای سرخرطومی حنایی خرما در ۱۰۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان خرمشهر انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر گفت: سرخرطومی حنایی خرما از مهمترین آفات نخل است و از این رو کار پایش و ردیابی این آفت با جدیت در دستور کار قرار دارد.

کیوان طرفی افزود: ردیابی حشره سرخرطومی در سطح نخیلات این شهرستان در تمام طول سال انجام می‌شود و از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ هکتار تله گذاری صورت گرفته است و ردیابی چشمی نیز توسط کارشناس حفظ نباتات و کلینیک گیاه پزشکی و کارشناسان مروج به طور مستمر در حال انجام است.

گروه‌های کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی به صورت هفتگی این آفت را در نخلستان‌ها پایش می‌کنند و آموزش‌های حضوری نیز به نخلداران ارائه می‌شود تا در صورت مشاهده این آفت علاوه بر گزارش به جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه با این آفت اقدام کنند.

آفات قرنطینه‌ای از تهدید‌های جدی بر سر راه تامین امنیت غذایی هستند و به همین دلیل باید به جد مورد پایش و کنترل قرار گیرند.