با دستور استاندار فارس و اجرایی شدن طرح تکمیلی نسخه نویسی الکترونیکی، داروخانه‌های گیاهپزشکی مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نخواهند بود.

داروخانه‌های گیاهپزشکی در فارس مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نخواهند بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: با دستور استاندار فارس و اجرایی شدن طرح تکمیلی نسخه نویسی الکترونیکی، داروخانه‌های گیاهپزشکی مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نخواهند بود.
محمدجواد احمدی افزود: در زمان حاضر ۴۵ کلینیک گیاه پزشکی ارائه خدمات گیاه پزشکی به کشاورزان را برعهده دارند.

وی بر عدم خرید بدون نسخه گیاه پزشکی سموم از فروشندگان توسط کشاورزان تاکید کرد و افزود: کشاورزان استان باید توجه داشته باشند که استفاده از سموم بدون نسخه گیاه پزشکی نه تنها موجب اعمال ضرر و زیان به خود آن‌ها می‌شود بلکه هزینه اضافی نیز به دلیل خرید سموم مازاد به آن‌ها تحمیل می‌کند.
احمدی خاطر نشان کرد: کشاورزان باید قبل از استفاده از سموم به کلینیک‌های گیاه پزشکی و یا کارشناسان گیاهپزشک دارای رتبه و پروانه اشتغال مشاور از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دریافت نسخه مورد استفاده برای از بین بردن آفت مراجعه کنند، زیرا در غیر اینصورت و وقوع خسارت، مرجعی جوابگو نخواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس قانون داروخانه‌های گیاهپزشکی عرضه کننده سموم، مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نیستند و در صورت مشاهده چنین مواردی با فروشگاه مذکور به صورت تذکر کتبی و درصورت تکرار پرونده افراد متخلف از طریق مراجع قانونی پیگیری و منجر به ابطال پروانه تاسیس آن‌ها خواهد شد.

رییس نظام مهندسی کشاورزی فارس با بیان اینکه به علت خطر‌هایی که سموم آفت کش می‌تواند داشته باشد، افزود: ضرورت دارد فروش سموم کشاورزی مانند دارو‌های انسانی و دامی، بر اساس توصیه و نسخه نویسی توسط کلینیک‌های گیاهپزشکی و کارشناسان گیاهپزشک انجام شود و فروش مجاز دارو و سموم فقط از طریق داروخانه‌های گیاهپزشکی دارای مجوز معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شود.

محمدجواد احمدی تاکید کرد: هیچ داروخانه گیاهپزشکی و سم فروشی نمی‌تواند در هیچ صورتی بدون نسخه سم در اختیار کشاورز قرار دهد و یک گیاه پزشک باید نوع بیماری و مشخصات سم را در قالب نسخه‌ای به سم فروش ارائه کند تا موجب حذف سموم تقلبی و قاچاق شود که پیش‌بینی‌های قانونی این کار انجام شده و امیدواریم که اختیارات آن به زودی داده شود.