معرفی نماتدکش‌ با پایه گیاهی و قارچی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان
معرفی نماتدکش‌ با پایه گیاهی و قارچی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نماتدکش با پایه گیاهی و قارچی معرفی کرده‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ضمن بیان این مطلب افزود: چند شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ترکیباتی با پایه گیاهی و قارچی […]

شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نماتدکش با پایه گیاهی و قارچی معرفی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ضمن بیان این مطلب افزود: چند شرکت دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ترکیباتی با پایه گیاهی و قارچی برای کنترل نماتدهای انگل گیاهی معرفی کرده‌اند که امید است در آینده نزدیک مجوزهای لازم را کسب کنند.

فرهاد سعیدی نائینی اظهار داشت: نماتدهای انگل گیاهی، کرم‌های بسیار ریزی هستند که در خاک زندگی می‌کنند و به گیاهان زراعی و باغی مثمر و غیرمثمر حمله و خسارت وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: میزان خسارت نماتدهای انگل گیاهی بستگی به گونه و جمعیت آنها دارد و چنانچه آلودگی به نماتد در خاک مزارع و یا باغات وجود داشته باشد، میزان خسارت می‌تواند بین ۱۰ تا ۹۰ درصد باشد.

سعیدی نائینی، یکی از دلایل زوال باغات مرکبات در جنوب کشور را افزایش جمعیت نماتد در خاک اطراف ریشه درختان مرکبات عنوان کرد. وی با بیان این که بر اثر تغییرات آب و هوایی و تنش‌های محیطی در زیست‌بوم‌های کشاورزی کشور، جمعیت نماتدهای انگل گیاهی خاک افزایش یافته است، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد دامنه میزبانی و قدرت بیماری‌زایی نماتدهای انگل گیاهی در خاک به شدت بالا رفته و کمتر مزرعه و باغی را می‌توان یافت که به نماتد انگل گیاهی آلوده نشده باشد.

سعیدی نائینی ادامه داد: برای کنترل نماتد مولد گره ریشه به عنوان یکی از مهمترین نماتدهای انگل گیاهی براساس تعداد تخم و لارو نماتد در خاک اقدام می‌شود، به طوری که اگر در هر گرم خاک اطراف ریشه گیاه، یک یا دو تخم یا لارو نماتد باشد، باید عملیات کنترل کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی انجام شود و این در حالی است که در بعضی از نمونه‌های خاک ریشه گیاهان، در هر گرم خاک بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تخم یا لارو شمارش شده است.

وی اظهار داشت: با افزایش جمعیت نماتدهای انگل گیاهی در خاک، ریشه گیاهان زراعی یا باغی دچار ضعف و پوسیدگی می‌شوند. متاسفانه استفاده از نماتدکش‌های شیمیایی گران، سخت و معمولا همراه با مخاطرات زیستی است و در مواردی برای انسان نیز بسیار خطرناک هستند.

رییس بخش نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: سبد نماتدکش‌ها در کشور از تنوع کمی برخوردار بوده و در بازار یک یا دو نوع نماتدکش بیشتر یافت نمی‌شود.

وی افزود: تحریم‌های اقتصادی موجب شده که محدودیت‌های زیادی در واردات نماتدکش ها ایجاد شود.