تصاویر آتش سوزی در مزارع گندم کوهدشت
تصاویر آتش سوزی در مزارع گندم کوهدشت

تصاویر آتش سوزی در مزارع گندم کوهدشت در استان لرستان در این آتش سوزی علاوه بر مراتع و جنگل ها، دسترنج یک سال کشاورزان در آتش سوخت. لینک کوتاه:  http://goo.gl/xJwHu4

تصاویر آتش سوزی در مزارع گندم کوهدشت در استان لرستان

در این آتش سوزی علاوه بر مراتع و جنگل ها، دسترنج یک سال کشاورزان در آتش سوخت.

لینک کوتاه:  http://goo.gl/xJwHu4