لزوم استفاده از کود ازته برای کاهش بیماری بلاست برنج
لزوم استفاده از کود ازته برای کاهش بیماری بلاست برنج

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استفاده از کود ازته در کاهش بیماری بلاست برنج تاثیر‌گذار است. عبدالرحمن زاغی اظهار کرد: با توجه به زمان خروج خوشه‌های ارقام محلی و توسعه و گسترش بیماری بلاست خوشه برنج، احتمال زیان اقتصادی بر روی ارقام حساس مانند طارم به بیماری بلاست وجود دارد. وی افزود: […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استفاده از کود ازته در کاهش بیماری بلاست برنج تاثیر‌گذار است.

عبدالرحمن زاغی اظهار کرد: با توجه به زمان خروج خوشه‌های ارقام محلی و توسعه و گسترش بیماری بلاست خوشه برنج، احتمال زیان اقتصادی بر روی ارقام حساس مانند طارم به بیماری بلاست وجود دارد.

وی افزود: برای پیشگیری از ایجاد خسارت بیماری بلاست، کاشت ارقام مقاوم یا متحمل، مصرف بهینه کودها به‌ویژه کودهای ازته، رعایت تراکم بوته در هکتار و بهداشت زراعی در کاهش بیماری بسیار تاثیر‌گذار است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: برای حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم‌تر، مشاوره و هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی قبل از انجام مبارزه شیمیایی به کشاورزان توصیه می‌شود.

زاغی خاطرنشان کرد: زمان مناسب مبارزه شیمیایی برای کنترل بیماری بلاست بر روی ارقام حساس در مرحله ظهور ۲۰ تا ۲۵ درصد زمان خوشه‌دهی است.

وی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود سموم مورد استفاده را طبق نسخه گیاه‌پزشکی از فروشندگی‌های مجاز با اخذ فاکتور تهیه کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشاورزان سمومی را خریداری و استفاده کنند که پلمب، بدون نشتی، دارای برچسبی که حاوی مشخصات فنی نام کارخانه سازنده یا شرکت وارد کننده، تاریخ تولید و دارای شماره پارت و بچ باشد و از خرید و مصرف هرگونه سم توصیه نشده خودداری کنند.

زاغی ادامه داد: سمپاشی بلاست در ساعات خنک و بدون وزش باد و در زمانیکه برگ‌های برنج خیس نیست، انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی بر روی ارقام پرمحصول و متحمل به بیماری مانند فجر، شیرودی و مزارع طارم پیش نشا که در مرحله خمیری دانه هستند، توصیه نمی‌شود.

لینک کوتاه خبر: http://goo.gl/VjBUiN