چهارشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه
19 خرداد 1400 , ساعت 9:16

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

سوسک شاخک بلند رزاسه با نام علمی Osphranteria coerulescens از خانواده Cerambycidae و راسته سخت بالپوشان یکی از خطرناک ترین آفات چوبخوار در کشور ما می باشد. این آفت در نواحی دشت با رطوبت کم خسارت قابل توجهی دارد. در مناطق خشک حمله آفت شدیدتر بوده و با افزایش خشکسالی در سالهای اخیر به صورت طغیانی جمعیت آن افزایش یافته است.

مشاهدات محققین در سراسر کشور حاکی از این است که دو عامل آب (میزان آب تامین شده برای درخت) و درجه حرارت محیط، در جلب حشرات چوبخوار از جمله سرشاخه خوارها موثر می باشد. شدت آفتاب نیز یکی از عوامل موثر در شدت حمله حشرات چوبخوار است.

آفتاب با حرارت زیادی که در نسوج گیاهی ایجاد می کند، حشرات چوبخوار را که به کلی حرارت دوست هستند به طرف درختان میزبان جلب می کند. از طرف دیگر، با ایجاد تبخیر شدید در گیاه و خاک، منجر به مختل شدن جریان شیره گیاهی و اعمال فیزیولوژیک گیاه شده که این خود باعث جذب حشرات چوبخوار می شود.

برای دریافت دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه کلیک کنید:

مطالب مرتبط

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از پایش مستمر و روزانه آفت قرنطینه‌ای سوسک سرخرطومی حنایی در نخیلات استان توسط کارشناسان خبر داد. کبری توکلی اظهار داشت: ردیابی و ...
مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات گفت: مبارزه با کرم خراط گردو تلفیقی است و چندین راهکار دارد و به ظاهر سخت ولی به سادگی امکان‌پذیر است....
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان گفت: ۴۰ عدد تله فرمونی ردیابی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما بصورت پراکنده در نخیلات نقاط مختلف شهرستان در منطقه خائیز، محموداحمدی، آباد، جمالی و حومه شهر اهرم ...
مدیر حفظ حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: آفت چوب خوار افزون بر ۶ هزار هکتار از نخلستان‌های استان را فرا گرفته و محصول نخیلات را دچار خسارت کرده است....
No Thoughts on دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک شاخک بلند رزاسه

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها

  • <div id="div_eRasanehTrustseal_82516"></div>
    <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
    <script>eRasaneh_Trustseal(82516, true);</script>