سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری لكه غربالی درختان میوه هسته دار
29 تیر 1400 , ساعت 10:01

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات و بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات و بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

بیماری لکه غربالی از مهم ترین و خسارتزاترین بیماری های درختان میوه هسته دار در اغلب مناطق جهان است. عامل غربالی درختان میوه هسته دار قارچ Wilsonomyces carpophilusنام دارد.
قارچ عامل بیماری، دامنه میزبانی وسیعی دارد و تقریباً به تمام گونه های درختان میوه هسته دار و به طور معمول به برگهای درختان میوه هسته دار حمله می کند. مهمترین علایم بیماری، ایجاد سوراخ روی برگ درختان است. قارچ عامل بیماری روی جوانه ها، شاخه های آلوده و میوه ها را می پوشاند. اسپورها در درجه اول توسط آب پخش می شوند. رطوبت و دما نقش مهمی در شیوع و شدت بیماری دارند.

.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار” کللیک کنید:

مطالب مرتبط

بروز بیماری زوال، زردآلوی بخش شادمهر شهرستان مه ولات را در معرض نابودی کامل قرار داده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه ولات گفت: در طی سال‌های اخیر بیماری زوال ...
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری کپک خاکستری انگور توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین شـد. بیماری کپک‌ خاکستری در بیش از 200 گونه گیاهی وجود ...
در سال های اخیر بیماری باکتریایی بلاست مرکبات، به دلیل شرایط اقلیمی مناسب در شمال کشور، خسارت هایی را بصورت پژمردگی و خشکیدگی سرشاخه‌ها در باغات ایجاد نموده است....
No Thoughts on دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها

  • <div id="div_eRasanehTrustseal_82516"></div>
    <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
    <script>eRasaneh_Trustseal(82516, true);</script>