گلایه کشاورزان گلستانی از پایین بودن کیفیت سموم + فیلم
گلایه کشاورزان گلستانی از پایین بودن کیفیت سموم + فیلم

کشاورزان گلستانی از عملکرد نامناسب سموم در مزارع گلایه دارند . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان کشاورزان گلستانی از عملکرد نامناسب سموم در مزارع گلایه دارند و خواستار توجه به کیفیت تولیدات این سلاح مبارزه شیمیایی با آفات هستند. با این حال کیانوش حق نما معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان می […]

کشاورزان گلستانی از عملکرد نامناسب سموم در مزارع گلایه دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان کشاورزان گلستانی از عملکرد نامناسب سموم در مزارع گلایه دارند و خواستار توجه به کیفیت تولیدات این سلاح مبارزه شیمیایی با آفات هستند.

با این حال کیانوش حق نما معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان می گوید : کشاورزان باید قبل از انتخاب و خرید سم به کارشناسان در مارکز مشاوره خدمات کشاورزی مراجعه کنند و سپس به فروشگاه برای خرید سم مورد نیاز مراجعه کنند.

او افزود : اگر سموم کشاورزی بی کیفیت باشد ما آن را به تولیدکننده اطلاع خواهیم داد.

.