گزارش وضعیت مبارزه با عوامل خسارت زای گندم در کشور
گزارش وضعیت مبارزه با عوامل خسارت زای گندم در کشور

به گزارش گیاهپزشکی ایران (ippn.ir) و به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در کشور از مرز یک میلیون و ۶۵۴ هزار هکتار گذشت. از این سطح مبارزه ۸۸۰ هزار و ۵۴۱ هکتار مربوط به مرحله […]

به گزارش گیاهپزشکی ایران (ippn.ir) و به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در کشور از مرز یک میلیون و ۶۵۴ هزار هکتار گذشت. از این سطح مبارزه ۸۸۰ هزار و ۵۴۱ هکتار مربوط به مرحله سن مادر و ۷۷۴ هزار و ۱۵۷ هکتار مربوط به مرحله پوره (نوزادی) آفت می باشد.

در خصوص علف های هرز گندم اعم از گندم آبی و دیم تا کنون در سطح سه میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۱۴ هکتار مبارزه شیمیایی صورت گرفته که در بیشتر استان ها به مرحله نهایی رسیده است.
همچنین سطح مبارزه با بیماریهای گندم و جو در کشور تا این تاریخ ، مجموعاً ۳۹۶ هزار و ۲۰۸ هکتار می باشد که این بیماریها عمدتاً عبارتند از زنگ زرد، زنگ قهوه ای، زنگ سیاه، فوزاریوم خوشه و سایر بیماریها از قبیل سفیدک سطحی و سپتوریوز و لکه خرمایی.

در خصوص آفات دیگر گندم به جز سن که عمده آن عبارتند از مینوز برگ خوار، شته گندم، سوسک سیاه و … نیز در مجموعه در سطح ۱۸۴ هزار و ۷۱ هکتار مبارزه صورت پذیرفته است.

 

لینک کوتاه خبر: http://goo.gl/5C5cuI