علف‌های هرز خسارت زیادی به سویا وارد می سازند
علف‌های هرز خسارت زیادی به سویا وارد می سازند

  طهمورث قاسم‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی ساری بر مدیریت علف‌های هرز برای جلوگیری از کاهش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی تأکید کرد و گفت: علف‌های هرز سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی می‌شود. وی افزود: علف‌های هرز مهم‌ترین مسئله‌ای است که زراعت دانه روغنی سویا را تهدید می‌کند و سبب خسارت شدید بر عملکرد این […]

 

طهمورث قاسم‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی ساری بر مدیریت علف‌های هرز برای جلوگیری از کاهش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی تأکید کرد و گفت: علف‌های هرز سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی می‌شود.

وی افزود: علف‌های هرز مهم‌ترین مسئله‌ای است که زراعت دانه روغنی سویا را تهدید می‌کند و سبب خسارت شدید بر عملکرد این محصول می‌شود، به‌طوری که مهار علف‌های هرز از مهم‌ترین موفقیت‌ها در این زراعت محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با بیان اینکه خسارت علف‌های هرز بستگی به نوع علف هرز و تراکم آن دارد، ادامه داد: دوره حساس کنترل علف هرز در مزارع سویا ۴ تا ۶ هفته بعد از کاشت است و در صورت عدم کنترل علف‌های هرز در این زمان خسارت زیادی به محصول وارد می‌شود.

قاسم‌نژاد با اشاره به اینکه علف‌های هرز سویا به پهن برگ‌ها و باریک برگ‌ تقسیم می‌شود، گفت: گاو پنبه، تاج خروس، پیچک صحرایی، قیاق، سوروف، مرغ و جگن‌ها از علف‌های هرز قابل رویش در مزارع سویاست.

وی اضافه کرد: مبارزه مکانیکی با وجین‌دستی و استفاده از فوکا یا رتیواتر در بین ردیف‌های سویا و در مبارزه زراعی مانند تناوب، آیش و تاریخ کاشت از راه‌های کنترل علف های هرز در مزارع سویاست.

مدیر جهاد کشاورزی ساری خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی در مزارع سویا با استفاده از علفکش‌های قبل از کشت سویا صورت گرفته و آن‌ را با خاک مخلوط و بعد از یک هفته، کاشت انجام می‌شود و یا از علفکش‌هایی که بعد از سبز شدن محصول و علف هرز در پهن برگ و باریک برگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، مصرف شود.

 

لینک کوتاه: http://goo.gl/NMREBm